Annemarie Haarler

Hondengeleider en Buddy
traint met Biko

Eddy Reiniers

Hondengeleider, EHBO en Navigatie trainer
Traint met Sam en Zof

Els Aelbers

Hondengeleider en Buddy
traint met Charlie en Juul

Math Kraft

Hondengeleider

Calvin van Affelen

Buddy

Bo Gubbels

Hondengeleider

Monique Feikens

asp. Hondengeleider

Dave Dircks

Buddy