Trainingen

Het team van D.S.A.R. traint iedere dinsdagavond appél vanaf 19.00 uur op ons terrein in het bos aan de Effelterweg te Roermond. Tevens trainen we minimaal 2 zaterdagen vooral vlakte en puin trainingen, op diverse locaties binnen Zuidelijk Nederland en België. Naast deze dagen hebben we ook nog diverse theoriedagen, veelal op zondagen, waarin ons leden geschoold worden op het gebied van EHBO, Radiocommunicatie, TOPO GPS en navigatie. We zijn ook bezig met mensen op te leiden voor overige zoekwerk tactieken, dit dan zonder hond.

Om u enig inzicht te geven, zullen we de disciplines apart bespreken verderop op deze pagina.

Voor vragen over trainingen, mail naar Trainingen@dogssearchandrescue.nl.

Het team van D.S.A.R. is altijd op zoek naar locaties om hun trainingen te kunnen houden. Dit i.v.m. de diversiteit voor de honden en geleiders, zodat ze aan verschillende omgevingen gewend raken. Heeft u, of denkt u een geschikt terrein voor ons te weten, neem dan even contact op via de mail, dan neemt onze trainer graag contact met u op. Geschikte terreinen zijn bos- of heide gebieden, puinlocaties ( denk aan gebouwen die gesloopt gaan worden of reeds gesloopt zijn. ) leegstaande gebouwen, fabrieksterreinen met genoeg mogelijkheden om slachtoffers te verstoppen.

Wilt u een keer slachtoffer zijn? Bent u niet bang voor blaffende honden, en serieus genoeg om de aanwijzingen van de trainer op te volgen, dan nodigen we u graag uit voor een volgende training. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Disciplines:

Reddingshondenwerk is te vinden in verschillende disciplines. In Nederland zijn de meeste vermissingen in bos of stedelijk gebied en daarom wordt er het meest getraind in de discipline “Vlakterevieren”  Daarnaast kun je de hond nog opleiden in de volgende disciplines:

  • Puin:  Het zoeken naar vermiste personen onder ingestorte gebouwen bijvoorbeeld na een aardbeving.
  • Water: Het zoeken naar vermiste personen / drenkelingen die bijvoorbeeld van een boot zijn gevallen.
  • Lawine: Het zoeken naar vermiste personen die zijn getroffen door lawines of op een andere manier vermist zijn geraakt in de bergen.
  • Mantrailen: Het zoeken naar vermiste personen in bosrijk of stedelijk gebied. De hond zit hier in tegenstelling tot  het vlakterevieren waar de hond geheel los een bepaald gebied uitwerkt, aan een lange lijn en werkt een spoor uit waar de vermiste persoon heeft gelopen.

Klik op één van de onderstaande opties om een uitleg te krijgen van de diverse disciplines.

Vlakterevieren is het door de hond, op aanwijzing van de hondengeleider systematisch doorzoeken van een gebied/terrein naar vermiste slachtoffers. Dit kunnen zowel levende als overleden personen zijn. Het gebied kan in dit geval een stuk bos, heide of akker/veld zijn. Het is in ieder geval een afwisselend en onoverzichtelijk landschap, waar ook bossen enzovoort op voorkomen.

De hond zoekt voornamelijk met zijn neus, maar mag uiteraard ook zijn ogen en oren gebruiken. De hond moet de menselijke geur uitwerken om bij de slachtoffers te komen. Hij mag tijdens het zoeken niet reageren op geuren van dieren. Een goed getrainde hond is in staat een gebied van 3 a 4 hectare af te zoeken.

Het doorzoeken van een puinlocatie gebeurd meestal na aardbevingen of na het instorten van een gebouw na bijvoorbeeld een gaslek. Zodra de hulpdiensten het gebied als veilig bestempelen kan de hond met zijn geleider de puinresten afzoeken op zoek naar overlevenden. Hoewel we uiteraard in alle gevallen hopen op overlevenden, is de realiteit anders. In dat geval gaan de honden op zoek naar reeds overleden personen om de familie wel in staat te brengen hun dierbaren alsnog een waardig afscheid te bieden.

In dit geval worden de honden getraind om vermiste personen / drenkelingen te zoeken in het water. Dit kan gebeuren vanaf de waterkant, maar vooral vanaf boten waar de honden met hun neus het water afzoeken. Dit gaat veelal om reeds overleden personen, aangezien drenkelingen vaak nog wel opgemerkt worden.

Dit is een discipline die in Nederland niet voorkomt, maar door sommige groepen wel getraind wordt, als een mooie afwisseling in een ander land. Het doel is het opzoeken van vermiste personen ( zowel levend als reeds overleden ) onder de sneeuw na een hevige lawine of mensen die vermist zijn geraakt na het verlaten van de piste of die verdwaald zijn na een wandeling.

Mantrailen is een vorm van speuren waarbij honden een geurspoor van een specifieke persoon te volgen in verschillende omgevingen en onder allerlei omstandigheden.  De hond speurt in tegenstelling tot het vlakterevieren aangelijnd ( lange lijn ).